Sandrone Barolo Aleste

750ML - 14.0% ABV

3.850.000

Đặt hàng nhanh

Thông tin cơ bản

  • Xuất xứ: VANG Ý
  • Loại vang: VANG ĐỎ
  • Giống nho: NEBBIOLO
  • Nồng độ: 14.0% ABV
  • Nhà sản xuất: LUCIANO SANDRONE
  • Dung tích: 750ML
  • Niên vụ: 2017
  • Mã sản phẩm: VD/0796-17

Thưởng thức